Tóm tắt ĐKCM_1->15.0

Đây là phần tóm tắt những phần trước, tóm lược lại cho những bạn không đọc Đả kiểm cuồng ma từ đầu. (e đuýt tờ tự viết, thỉnh sử dụng 1 câu đi đâu cũng cần báo cáo nhé :> )

Tiếp tục đọc

Advertisements

Born in July

Time waits for no one,
So do you want to waste some time,
Oh, oh tonight?
Don’t be afraid of tomorrow,
Just take my hand, i’ll make it feel so much better tonight

Suddenly my eyes are open,
Everything comes into focus, oh,
We are all illuminated,
Lights are shining on our faces, blinding

This slideshow requires JavaScript.

(chả biết ai nhận ra k, đây chính là anh Đại Phi Vật Thể ->